Artefacta

Välkommen!

Nätverket är öppet för såväl vetenskapligt inriktade föremålsforskare vid universitet och museer som för andra kännare av föremålens materialitet och egenskaper, t.ex. konservatorer, studerande med olika inriktning, antikhandlare och samlare.

 

12.06.2017 Månadens föremål i museerna: maj 2017

Cykel, kanna, myntskatt, bordduk, glasnegativ, skallborr, väggfat.

Läs mera

 

09.05.2017 Månadens föremål i museerna: april 2017

Siluett, smartmobil, rimkrönika, kristallvas, skulptur, traktor, skyttemål, spottkopp, afrokam.

Läs mera

 

 
Om du har åsikter eller ändringsförslag
kan du använda den här blanketten för åsikter och feedback.

Följande evenemang i kalendern

28.6.2017 - 28.6.2018

Inga resultatPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä