Arkiv

09.05.2017

Månadens föremål i museerna: april 2017

Siluett, smartmobil, rimkrönika, kristallvas, skulptur, traktor, skyttemål, spottkopp, afrokam.


Kk_esineet_2017_04


Emil Cedercreutz museum
Siluett
Det utklippta porträttet av siluettkonstnären Eero Manninen (1914–1999) föreställer konstnären Frans Emil Sillanpää.

Högfors bruksmuseum Senkka
Smartmobil
Communicator 9300 från år 2004 var Nokias sista mobilmodell vars metallkropp tillverkades i Finland.


Nådendals museum
Rimkrönika
Krönikan ”Nådendals skeden” från år 1938 har också framförts som en tablå.


Norra Österbottens museum

Kristallvas
Kristall vasen med silverfot tillverkades år 1917 av guldsmeden J. H. Pekuri i Uleåborg, enligt ritningar av länsarkitekten Harald Andersin.


Finlands nationalmuseum

Skulptur
Benskulpturen Dansaren (1989) är som bäst utställd i nutidskonstutställningen Arktiska andan. Konstnär Fred Nayokpuk hör till iñupiaterna som är ett av Alaskas ursprungsfolk.

Finlands lantbruksmuseum Sarka

Traktor
I 1930-talets Amerika var Farmall F-30 den största och effektivaste traktorn som lämpade sig för allt slags jordbruk.

Finlands jaktmuseum

Skyttemål
Plåtharen användes som skyttemål på kuljaktstigar på 1960-och 1970-talen.


Åbo Lasarettmuseum
Spottkopp
Med hjälp av spottkoppar försökte man hindra tuberkulosbakteriernas spridning.

Åbo museicentral
Afrokam
Afrokammen av trä som använts som hårprydnad hittades vid Hellas sötsaksfabrik. Dit kom den i en säck med kakaobönor från Afrikas Guldkust år 1948.  


Tillbaka till rubrikerna 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä