Arkiv

15.09.2017

Månadens föremål i museerna: augusti 2017

Gipsskulptur, modellform, brev, mjärde, jordbruksmotor, postkort, uringlas, solfjäder.


Kk_esineet_2017_08


Emil Cedercreutz museum
Gipsskulptur
Emil Cedercreutz skulptur Kyntömies (”Plogmannen”) är utställd i basutställningen ”Efter arbetet”.   

Högfors bruksmuseum Senkka

Modellform
Modellformen för tillverkning av badkarsminiatyrer är ett arbetsprov från Högfors bruks verkstadsskola år 1946.

Nådendals museum

Brev
Det handskrivna brevet från år 1875 bär med sig flera olika symboliska och oskrivna meningar.

Finlands nationalmuseum
Mjärde
Mjärdar för nejonögon tillverkades i flera olika modeller och av varierande material.

Finlands lantbruksmuseum Sarka

Lantbruksmotor
Jordbruksmotorn som är tillverkad av en bondsmed är en skicklig omarbetning av en motor från en Chevrolet personbil från år 1924. Finlands lantbruksmuseum tar gärna emot uppgifter om övriga liknande omarbetningar och hur de fungerat.

Finlands jaktmuseum

Postkort
Postkortet representerar tyska kort med jaktmotiv från 1900-tales början, i vilka den otursamma jägaren ironiseras.

Åbo Lasarettmuseum
Uringlas
För sängliggande patienter hade man olika slags urinflaskor på sjukhuset.

Åbo museicentral
Solfjäder
Den handmålade solfjädern i nyrokokostil är ett unikt konstverk från 1890-1900-talet.


Tillbaka till rubrikerna 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä