Arkiv

12.06.2017

Månadens föremål i museerna: maj 2017

Cykel, kanna, myntskatt, bordduk, glasnegativ, skallborr, väggfat.


Kk_esineet_2017_05


Emil Cedercreutz museum

Cykel
År 1914 flyttade konstnären Emil Cedercreutz till den lilla landssocknen Harjavalta, där han främst rörde sig med cykel.


Högfors bruksmuseum Senkka

Kanna
Kannan som tillverkats av Kupittaan Savi (Kuppis Lera) på 1930- eller 40 -talet användes i flera årtionden hemma hos en arbetarfamilj i Fagerkulla, Högfors.

Finlands nationalmuseum

Myntskatt
Måndagen 12 juni 1876 hittade tioåriga Karl Mattsson tillsammans med sin bror Oskar en 1000 år gammal vikingatida skatt i Bertby, Saltvik på Åland.


Finlands Hantverksmuseum

Bordduk
Linnebordduken som är dekorerad enligt modell av textilkonstnären Ilona Jalava (1878–1960) har tillberkats och varit i bruk i prästgården i Lappo på 1920-talet.

Finlands lantbruksmuseum Sarka

Glasnegativ
Före filmen uppfanns använde man sig av glasplåtar då man tog fotografier med tidiga nålhåls- eller bäljkameror.

Åbo Lasarettmuseum
Skallborr
I sjukhuset i Halikko utförde man lobotomioperationer åren 1954–1968.

Åbo museicentral
Väggfat
Det keramiska väggfatet är tillverkat vid Kupittaan Savi (Kuppis Lera). Dekorationsmålningen är gjord av konstnären Viljo Mäkinen (1920─1985), uppskattningsvis på 1950-talet.


Tillbaka till rubrikerna 
 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä