Verkoston jäsenyys


 • Artefacta on tarkoitettu muun muassa tutkijoille, opiskelijoille, museoväelle, konservaattoreille, antiikkikauppiaille ja keräilijöille – kaikille esineistä ja niiden tutkimuksesta kiinnostuneille.
 • Haluamme lisätä esinekulttuurin arvostusta, luoda uudenlaisia yhteyksiä ja parantaa esinetutkimuksen tilaa.
 • Verkoston jäseneksi liitytään rekisteröitymällä sen verkkopalveluun Rekisteröidy-sivulla.
 • Verkoston jäsenyys ja verkkopalvelun jäsenyys ovat siis sama asia: verkkopalvelun jäsenrekisteri toimii koko verkoston jäsenrekisterinä, josta on helppo löytää eri esinealojen asiantuntijat ja harrastajat.
 • Jäsenyys on maksuton.
 • Verkostolla on yli 900 jäsentä.

 • Verkoston nimi


 • Esinetutkimusverkosto on saanut nimekseen Artefacta. Latinan sanan merkitys on taidolla tai keinolla tehdyt eli artefaktit, esineet.

 • Verkoston historia


 • Artefacta täytti vuoden (9.10.2012)
 • Verkoston lyhyt historia (21.10.2011)

 • Esineellinen kulttuuri vai aineellinen kulttuuri?


 • Verkoston teemana ovat esineet, esineellinen kulttuuri ja esinetutkimus.
 • Nämä eroavat laajemmasta aineellisen eli materiaalisen kulttuurin käsitteestä siten, että verkoston toiminnan painopisteinä eivät ole esimerkiksi rakennukset tai kulttuuriympäristö.
 • Ero näkyy melko luontevasti ranskan sanoissa immeuble 'kiinteistö' ja meuble 'huonekalu', siis latinan immobilis 'ei liikkuva' ja mobilis 'liikkuva'.
 • Verkoston kannalta esineitä ovat siis ennen kaikkea sellaiset aineelliset objektit, jotka ovat liikuteltavia.

 •  

  Toimitus


  Päätoimittaja
  FT Alex Snellman

  Ruotsinkieliset käännökset
  Frida Ehrnsten

  Toimitussihteeri
  Saila Leskinen

  Vertaisarvioitujen artikkelien editointi
  Mervi Suhonen

  Kaikki toimittajat tavoitat osoitteesta: 
  esinetutkimus@artefacta.fi


  Verkoston koordinaattori  FT Alex Snellman  esinetutkimus@artefacta.fi


  Tieteellinen neuvottelukunta


  • Dos. Renja Suominen‐Kokkonen, taidehistoria, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto (pj.)
  • FT Elina Anttila, taidehistoria, Suomen kansallismuseon ylijohtaja
  • Konservaattori, FM Aki Arponen, konservointi, Suomen kansallismuseo
  • FT Päivi Fernström, käsityötiede, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
  • Apulaisprof. Paula Hohti, taiteen ja kulttuurin historia, Aalto-yliopisto
  • FL Niklas Huldén, etnologia, Åbo Akademi
  • Apulaisprof. Visa Immonen, kulttuuriperinnön tutkimus, Helsingin yliopisto
  • Prof. Mika Lavento, arkeologia, Helsingin yliopisto
  • Dos. Ildikó Lehtinen, kansatiede, Helsingin yliopisto
  • FT Tiina Männistö-Funk, historia, Chalmersin teknillinen korkeakoulu, Göteborg
  • Dos. Minna Sarantola‐Weiss, historia, Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö

   
  Suomen Muinaismuistoyhdistys

  Suomen Muinaismuistoyhdistys
  Finska Fornminnesföreningen

  Päätukijat

  fvsuusbanner
  Finska Vetenskaps-Societeten
  Suomen Tiedeseura
  2017–2019

  pinkki-Koneensaatio-logo
  Koneen Säätiö
  2014–2016


  Suomen Kulttuurirahasto

  Suomen Kulttuurirahasto
  2011–2013


  Tukijat

  Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB
  Svenska Kulturfonden


  TSVlogo_fin1oma

  Tieteellisten seurain valtuuskunta
  Vetenskapliga samfundens delegation


  SMMSMerkkiSiniharmaa200

  Suomen Muinaismuistosäätiö


   
  Tulosta sivu

  Olet tässä:

  Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä